ไม้บันได

ไม้บันได

ไม้บันไดเป็นที่สามารถนำมาใช้ในการทำบันได เป็นไม้เนื้อแข็งทนทานป้องกันรอยขีดขวนเป็นอย่างดีไม่รื่น เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

กดติดต่อสอบถามเราได้เลย